Editorial Octaedro   Libros de Educación Coedición Insitut Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona Medio Ambiente y desarrollo lengua psicoterapia musica2 ciudadania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  NOVETATS
 
Catàlegs en PDF
 
 
  TEMES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  COL·LECCIONS
 
ÍNDEX
 
 
ALTRES COL·LECCIONS
Col·lecció Contes per pensar  10 llibres

Llibres per aprendre a pensar, entendre el món i conviure.

Col·lecció  Empresa

El món de l'empresa: innovació, aprenentatge, el seu àmbit comunitari...

Col·lecció  Horitzons  13 llibres
Col·lecció Passos. Curs de català  19 llibres
nouPassos.pdf nouPassos

Han passat cinc anys d’ençà que va sortir Passos 1 i quatre des que va sortir Passos 2. Aquests llibres, amb els quaderns, els àudios i les guies, han demostrat la seva adequació als alumnes actuals i
han col·laborat a millorar la feina del professorat.
Van sortir de l’experiència d'anys de treball a les aules i, de la mateixa pràctica a les aules amb Passos, surten els nous Passos, que ara us presentem.
Els suggeriments del professorat que els ha utilitzat i dels alumnes que els han fet servir han estat la base d’aquesta revisió.

Col·lecció  Pedagogia sistèmica multidimensional  3 llibres
Col·lecció  Transició energètica  3 llibres
APRENDRE
Col·lecció  Aula  3 llibres

Octaedro posa a l'abast dels centres, per a l'aula i per a la biblioteca, aquest material de suport, de lectura agradable i amb la didàctica més actual. La consulta d'aquests llibres és efectiva per assolir els millors i més eficaços coneixements de l'àrea cultural, tant per als professors com per a l'alumnat interessat en aquests temes.

Col·lecció  Quaderns  6 llibres

Col·lecció interdisciplinària de materials destinats al desenvolupament dels dissenys curriculars en l'ensenyament secundari. Les seves propostes innovadores, emmarcades en una tasca d'orientació didàctica àmplia i singular han fet d'aquesta sèrie una eina de treball útil i diferenciadora, que enriqueix l'activitat dels professors i els alumnes a l'aula.

Col·lecció  Referències  5 llibres

És una col.lecció d'obres interdisciplinàries amb un accentuat caràcter didàctic, dirigida fonamentalment als alumnes d'educació primaria i primers anys de secundaria.

ENSENYAR
Col·lecció  Educació en valors  2 llibres

Aqueta proposta editorial, d'Octaedro i la OEI, ofereix al professorat i a totes aquelles persones que se senten implicades en l'educació, una col.lecció de llibres i quaderns que recorre diversos àmbits amb l'objectiu de donar a conèixer i explicar les dimensions teòriques i les possibilitats pràcticques de l'educació en valors en el món actual. Entre els reptes que la pedagogia aborda amb més interès i esperança en aquest nou mil.leni es troba el d'educar en valors i aprendre a valorar. La societat en la que vivim reclama una atenció pedagògica i social en qüestions que transcendeixen els objetius clàssicament instructius de la societat industrial i que apunten cap a la formació procedimental, actitudinal i ètica de la persona al llarg de la vida i de les comunitats en l'horitzó de la societat civil.

Col·lecció  Educació universitària  3 llibres
Col·lecció Recursos  17 llibres

Aquesta col·lecció, dirigida als docents té la finalitat d'esdevenir un punt de referència per a l'actualització dels coneixements, els principis fonamentals i propostes útils en l'àmbit de l'ensenyament. Facilita un seguit de suggeriments com a eina orientadora en la preparació de projectes curriculars i programacions.

LECTURES
lecturas.pdf lecturas
Col·lecció Contes infantils  3 llibres

Material recomanat a partir de 0 anys.
Recreació de contes clàssics infantils, il.lustrats amb acompanyament musical (contes, il.lustracions i música). Cada conte inclou un CD de música, consideracions pels educadors tant de l'audició com del conte i partitures amb les cançons.

LLENGUATGE
Col·lecció  Filologia  2 llibres
Col·lecció  Llenguatge i comunicació

És indubtable la importància actual dels estudis de caràcter interdisciplinari relacionats amb el llenguatge i la necessitat que palesen moltes disciplines (comunicació, sociologia, ensenyament, teories cognitives, informàtica, etc.) d'enriquir els seus àmbits i els seus objectius amb les aportacions de la lingüística moderna. LLENGUATGE I COMUNICACIÓ vol oferir, mitjançant els seus títols, una visió completa d'aquestes relacions. Tots ells són una eina indispensable, no només per qui mostri un interès general pel llenguatge en relació amb d'altres camps del saber, sinó també per als professors i estudiants.

Col·lecció  Paraula  2 llibres

Aquesta col·lecció és un projecte editorial que vol oferir als lectors un ampli conjunt temàtic i disciplinar relacionat amb els diferents aspectes que abasta l'àrea de la paraula creadora, tant pel que fa a la lectura com a la producció del text personal i a la comunicació i l'edició.

compralibroscat.jpg